Continuation

 In Okategoriserade

English/ (Svenska scrolla ner)
The campaign on Indiegogo is coming to an end. Thanks to all the backers. Unfortunately, it has been difficult to get traction and the result is far below my expectations. We have tried to understand the reasons for this but have no definitive explanation. Maybe the time is not really ripe yet, despite many expressions and insights that we need to change how we use the landscape.

View from the site where The Swarm video was filmed.

I remain convinced that we need new knowledge for sustainable agriculture and forestry and that BeeScanning’s technology can make a big difference. AI is already an extremely powerful tool for understanding and analyzing complex relationships and will become increasingly important the more we understand how to use it.

The support received will be used as a base plate for a new campaign on Kickstarter in early 2021. To get started with The Swarm’s development, there are a number of independent alternatives that will crystallize in 2021.

two project collaborations are under development, pollen analyzes and protein from mealworms. Both have great potential and significance for the future.
-several calls via the Swedish Board of Agriculture’s ’National Honey Program’ and ’European Innovation Program’ as well as Vinnova have been applied for and will be available for application in the spring.
-new crowdfunding via Kickstarter. Adapted from the experience of Indiegogo.

-external capital may possibly become relevant in 2022 if the need arises.
If you have thoughts about the campaign, what could have been done better, changed, developed, I would be extremely grateful if you would share. We really need to make an effort for ”Healthy bees in healthy landscapes”

Happy New Year, long live The Swarm

Björn
follow us on Facebook https://www.facebook.com/The-Swarm-106312128026639 and on the website https://www.theswarm.one

Link to the campaign https://www.indiegogo.com/projects/the-swarm

På svenska

Fortsättningen för The Swarm

Kampanjen på Indiegogo går mot sitt slut. Tack till alla backers. 

Tyvärr har den haft svårt att få traction och resultatet är långt under mina förväntningar. Vi har försökt förstå orsakerna till detta men har egentligen ingen definitiv förklaring. 

Kanske att tiden inte är riktigt mogen ännu, trots mångas uttryck och insikter att vi behöver ändra hur vi använder landskapet. 

Jag är fortsatt övertygad att vi behöver ny kunskap för ett uthålligt jord- och skogsbruk och att BeeScannings teknologi kan göra stor skillnad. 

AI är redan ett utomordentligt starkt verktyg för att förstå och analysera komplexa samband och kommer att få ökande betydelse ju mer vi förstår att använda den.

De inkomna stöden kommer att användas som grundplåt för en ny kampanj på Kickstarter i början av 2021.

För att komma igång med The Swarms utveckling, finns ett antal oberoende alternativ som kommer utkristalliseras under 2021. 

  • två projektsamarbeten är under utveckling, pollenanalyser och protein från mjölmask. Båda har stor potential och betydelse för framtiden.
  • flera utlysningar via jordbruksverkets “Nationella honungsprogrammet” och “Europeiska Innovationsprogrammet” samt Vinnova har sökts respektiva kommer att kunna sökas under våren.
  • ny crowdfunding via Kickstarter. Anpassad efter erfarenheterna av Indiegogo.
  • externt kapital kan eventuellt bli aktuellt 2022 om behov uppstår. 

Om du har tankar kring kampanjen vad som kunde gjorts bättre, ändras, utvecklas vore jag ytterst tacksam om du ville dela med dig. Vi behöver verkligen anstränga oss för “Friska bin i friska landskap”

Gott Nytt biår, länge leve The Swarm 


Björn

följ oss på Facebook https://www.facebook.com/The-Swarm-106312128026639 och på hemsidan https://www.theswarm.one

Länk till kampanjen https://www.indiegogo.com/projects/the-swarm

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search